pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
વેવિશાળ ...!!                              સામાજિક નવલકથા
વેવિશાળ ...!!                              સામાજિક નવલકથા

વેવિશાળ ...!! સામાજિક નવલકથા

વેવિશાળ ...!! પાત્ર પરિચય .... કામલી (કામિની) :  આ વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર.                           રામલાલ શેઠની પહેલી                           પત્ની સુલક્ષણાદેવીની                           ...

4.8
(1.8K)
4 કલાક
વાંચન સમય
68195+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

વેવિશાળ ...!! સામાજિક નવલકથા

6K+ 4.8 5 મિનિટ
08 જુન 2022
2.

વેવિશાળ ...!! ભાગ ... 02.

3K+ 4.8 5 મિનિટ
09 જુન 2022
3.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 03.

3K+ 4.8 5 મિનિટ
10 જુન 2022
4.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 04

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 05

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 06

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 07

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 08

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 09.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 11.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 12.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 13.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 14.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 15.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 16.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 17.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 18.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 19.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

વેવિશાળ ...!! ભાગ 20.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked