હોમ
શ્રેણી લખો
વિદેશમાં મળેલું દેશી દિલ

વિદેશમાં મળેલું દેશી દિલ

નવલકથાromancemotivational
Akshay Dihora
4.7
21657 રેટિંગ્સ & 4829 પ્રતિભાવ
1199177
5 કલાક
35 ભાગ
એક ગુજરાતી કપલ ની પ્રેમ કથા જે અમેરિકામાં મળે છે મિત્ર બને છે અને આ મિત્રતા પ્રેમ માં પરિવર્તિત થાય છે. પણ શું તેમની પ્રેમ કહાની સફળ થાય છે? કે કોઈ ની નજર લાગીને અધૂરી રહી જાય છે?
1199177
5 કલાક
ભાગ
એક ગુજરાતી કપલ ની પ્રેમ કથા જે અમેરિકામાં મળે છે મિત્ર બને છે અને આ મિત્રતા પ્રેમ માં પરિવર્તિત થાય છે. પણ શું તેમની પ્રેમ કહાની સફળ થાય છે? કે કોઈ ની નજર લાગીને અધૂરી રહી જાય છે?

પ્રકરણ

11
વિદેશમાં મળેલું દેશી દિલ ભાગ- ૧૧
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
12
વિદેશમાં મળેલું દેશી દિલ ભાગ- ૧૨
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
13
વિદેશમાં મળેલું દેશી દિલ ભાગ- ૧૩
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
14
વિદેશમાં મળેલું દેશી દિલ ભાગ- ૧૪
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
15
વિદેશમાં મળેલું દેશી દિલ ભાગ- ૧૫
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.