pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
વિશ્વમાનવ
વિશ્વમાનવ

૪ રામ. શાંત ચહેરા પર ચમકતી પ્રમાણિકતા. અમીભરી આંખો. એ છોકરાના જાતે ડિઝાઇન કરેલાં બૂટની જેવું જ ફીટ અને મસ્ક્યુલર શરીર. તેના જીન્સ અને ટી-શર્ટ એક જ કલરનાં રહેતાં! લોકો પૂછતા તો કહેતો કે મારી પાસે ...

4.8
(1.2K)
7 કલાક
વાંચન સમય
24178+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

વિશ્વમાનવ 1

1K+ 4.8 4 મિનિટ
31 મે 2022
2.

વિશ્વમાનવ 2

1K+ 4.8 4 મિનિટ
31 મે 2022
3.

વિશ્વમાનવ 3

874 4.8 6 મિનિટ
31 મે 2022
4.

વિશ્વમાનવ 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

વિશ્વમાનવ 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

વિશ્વમાનવ 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

વિશ્વમાનવ 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

વિશ્વમાનવ 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

વિશ્વમાનવ 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

વિશ્વમાનવ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

વિશ્વમાનવ 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

વિશ્વમાનવ 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

વિશ્વમાનવ 13 & 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

વિશ્વમાનવ 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

વિશ્વમાનવ 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

વિશ્વમાનવ 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

વિશ્વમાનવ 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

વિશ્વમાનવ 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

વિશ્વમાનવ 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

વિશ્વમાનવ 21

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked