pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
વેર વૈભવ - પ્રસ્તાવના
વેર વૈભવ - પ્રસ્તાવના

વેર વૈભવ - પ્રસ્તાવના

સુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ - 6

નમસ્કાર વાચકો, એક નવી રચના લઈને આપ સમક્ષ ફરી ઉપસ્થિત થઈ છું; આશા છે કે આપ સૌને એ જરૂર ગમશે. વેર વૈભવ, સૌરભ શાહ દ્વારા લખાયેલી અદભુત નવલકથા છે. મેં એને વાંચી છે, મને એ ખૂબ ગમી હતી. કાર્તિક ...

4.8
(3.4K)
9 કલાક
વાંચન સમય
42687+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

વેર વૈભવ

1K+ 4.7 1 મિનિટ
15 ઓગસ્ટ 2023
2.

વેર વૈભવ - ૧

758 4.8 6 મિનિટ
16 ઓગસ્ટ 2023
3.

વેર વૈભવ - ૨

655 4.8 6 મિનિટ
17 ઓગસ્ટ 2023
4.

વેર વૈભવ - ૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

વેર વૈભવ - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

વેર વૈભવ - ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

વેર વૈભવ - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

વેર વૈભવ - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

વેર વૈભવ - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

વેર વૈભવ - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

વેર વૈભવ - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

વેર વૈભવ - ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

વેર વૈભવ - ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

વેર વૈભવ - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

વેર વૈભવ - ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked