pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
યુવરાજ
યુવરાજ

યુવરાજ

" હદ થઈ ગઈ છે આતો ,  એક જ હફતા માં આ બીજી આવી વારદાદ થઈ ચુકી છે. ADGP સાહેબ ને હું શું જવાબ આપીશ ?"  - ઓફિસર રાઠોડ એ કહ્યું. " સર , આપ ચિંતા ન કરો . આપણે જલ્દ થી જલ્દ એ ખૂની ને શોધી લઈશું !"  - ...

4.8
(3.9K)
4 કલાક
વાંચન સમય
97916+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

યુવરાજ

4K+ 4.7 7 મિનિટ
31 મે 2021
2.

યુવરાજ - ભાગ -૨

3K+ 4.7 8 મિનિટ
01 જુન 2021
3.

યુવરાજ - ભાગ ૩

3K+ 4.8 7 મિનિટ
02 જુન 2021
4.

યુવરાજ - ભાગ - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

યુવરાજ - ભાગ - ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

યુવરાજ ભાગ - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

યુવરાજ ભાગ - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

યુવરાજ - ભાગ -૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

યુવરાજ - ભાગ - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

યુવરાજ - ભાગ - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

યુવરાજ - ભાગ - ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

યુવરાજ - ભાગ - ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

યુવરાજ - ભાગ - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

યુવરાજ - ભાગ - ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

યુવરાજ - ભાગ - ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

યુવરાજ - ભાગ - ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

યુવરાજ - ભાગ - ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

યુવરાજ - ભાગ - ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

યુવરાજ - ભાગ - ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

યુવરાજ - ભાગ - ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked