પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
હોમ
શ્રેણી લખો

ચિકુનગુનીયા એટલે શું ?

3.4
1274

ચિકનગુનીયા વિશે જાણવા જેવું

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે

બી.જે. મેડિકલ કોલેજમાંથી એમ.બી.બી.એસ. કર્યા બાદ પ્રેક્ટિસ કરું છું. ઘરગથ્થું ઉપચાર અને આયુર્વેદમાં પણ મને શ્રદ્ધા છે. કોઈ પણ મુસીબતમાં તમે મને આ ઇમેઇલ આઈડી પર સંપર્ક કરી શકો છો - drmiramukharji001@gmail.com

ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  પાગલ આશિક
  23 ઓકટોબર 2020
  ચિકનગુનિયા બવ ભારે હો ભાઈ .... કેમ કે મને થયો છે તો હવે ડોક્ટર કેય છે કે દવા નાં લે કેમ કે રોજ સવારે જાગીએ એટલે આખું શરીર દુખે અને જો તમે કામ માં નાં હોય અને શાંતિ થી આરામ કરો તો પણ તમને દુખાવો થાય ...તમે દયાન નાં દયો અને કામ માં વ્યસ્ત હોય તો કઈ નાં થાય એટલે તમે જણાવો કે આમાં સુ કરવું સાહેબ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  પાગલ આશિક
  23 ઓકટોબર 2020
  ચિકનગુનિયા બવ ભારે હો ભાઈ .... કેમ કે મને થયો છે તો હવે ડોક્ટર કેય છે કે દવા નાં લે કેમ કે રોજ સવારે જાગીએ એટલે આખું શરીર દુખે અને જો તમે કામ માં નાં હોય અને શાંતિ થી આરામ કરો તો પણ તમને દુખાવો થાય ...તમે દયાન નાં દયો અને કામ માં વ્યસ્ત હોય તો કઈ નાં થાય એટલે તમે જણાવો કે આમાં સુ કરવું સાહેબ