પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
હોમ
શ્રેણી લખો

ફક્કડવાર્તા

4.4
5558

સો મવારનાં તમામ છાપાંઓમાં પહેલે જ પાને સળંગ મોટાં મથાળાં વંચાઈ રહ્યાં હતાં કે - પકડાયો, પકડાયો: બેકાર બુઢ્‌ઢો: પાંચ ભૂખ્યાં છોકરાંનો પિતા: ઘેર બૈરી: મંદિરમાંથી રૂપિયાની કોથળી ચોરતાં પકડાયો. વિગતવાર ...

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે

ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જન્મ સવંત ૧૮૯૭ માં ગુજરાતનાં ચોટીલા ગામમાં થયો હતો. ગાંધીજીએ ઝવેરચંદ મેઘાણીને રાષ્ટ્રીય શાયરના બિરુદથી નવાજ્યા હતાં.

ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Preeti Sunil
  02 ઓકટોબર 2018
  reality of news media
 • author
  Harendra Bhoraniya
  08 સપ્ટેમ્બર 2017
  ગરીબનું કોઈ ધણી નો થાય...
 • author
  Nurudin Sadikot
  02 ઓકટોબર 2018
  પ્રથમ તો આ વાર્તા દશ તારક કરતા પણ વધુ સારી છે આલાસે આલા સલામ મેઘાણી સાહેબજી ને હાલના સમયમાં પણ આવું જ ચાલી રહ્યું છે. ખૂબજ ખૂબજ સુંદર આલેખન યુ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Preeti Sunil
  02 ઓકટોબર 2018
  reality of news media
 • author
  Harendra Bhoraniya
  08 સપ્ટેમ્બર 2017
  ગરીબનું કોઈ ધણી નો થાય...
 • author
  Nurudin Sadikot
  02 ઓકટોબર 2018
  પ્રથમ તો આ વાર્તા દશ તારક કરતા પણ વધુ સારી છે આલાસે આલા સલામ મેઘાણી સાહેબજી ને હાલના સમયમાં પણ આવું જ ચાલી રહ્યું છે. ખૂબજ ખૂબજ સુંદર આલેખન યુ