પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
Pratilipi
Read 20 Lakh+ stories in your mobile for free

રહુમેટોઈડ આર્થરાઇટીસ

4
1181

રહુમેટોઈડ આર્થરાઇટીસ સાંધામાં બળતરા ઊભી કરતી એક એવી પરિસ્થિતિ છે જે શરૂઆતમાં ધીમી હોય છે. તે એક સમયે એક કરતાં વધારે સાંધાઓને અસર કરે છે. શરૂઆતમાં ફક્ત નાના અને ગૌણ સાંધાઓ (જેવા કે આંગળીઓના સાંધા) ને ...

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે

બી.જે. મેડિકલ કોલેજમાંથી એમ.બી.બી.એસ. કર્યા બાદ પ્રેક્ટિસ કરું છું. ઘરગથ્થું ઉપચાર અને આયુર્વેદમાં પણ મને શ્રદ્ધા છે. કોઈ પણ મુસીબતમાં તમે મને આ ઇમેઇલ આઈડી પર સંપર્ક કરી શકો છો - drmiramukharji001@gmail.com

ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ
 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Uday Patel
  13 नोव्हेंबर 2017
  Arthritis માટે, Anulom vilom અને कपालभाति प्रयानाम 10 मिनट ખાલી પેટે, મારા પર સફળ અજમાવેલ ઉપાય.
 • author
  Rakesh Patel
  29 मे 2020
  બહુ સરસ
 • author
  આપનું રેટિંગ
 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Uday Patel
  13 नोव्हेंबर 2017
  Arthritis માટે, Anulom vilom અને कपालभाति प्रयानाम 10 मिनट ખાલી પેટે, મારા પર સફળ અજમાવેલ ઉપાય.
 • author
  Rakesh Patel
  29 मे 2020
  બહુ સરસ

Popular Languages

Top Genre