પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
હોમ
શ્રેણી લખો

સુખડીનું સપનુ કોમિક કથા

4.0
3635

<p><strong>Illustrators:&nbsp;</strong>Niloufer Wadia, Priya Kuriyan</p>

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે
author
निजा

स्टार्टअप में मैनेजर। पढ़ाई से कंप्यूटर साइंस ग्रेड। सुनीता विलियम्स की सबसे बड़ी फैन। 🌷🙋

ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  vekariya ekta
  12 જુલાઈ 2018
  Ya it's true see dream but not only see the dream but really complte the dream so it's true dream otherwise it's night dream.
 • author
  Mina Vyas
  26 નવેમ્બર 2018
  મારી પોતી ને વાર્તા ગમી છે
 • author
  Soni Nilesh
  10 એપ્રિલ 2017
  કઈ પણ લખી ને મૂકી દેવાનું ???
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  vekariya ekta
  12 જુલાઈ 2018
  Ya it's true see dream but not only see the dream but really complte the dream so it's true dream otherwise it's night dream.
 • author
  Mina Vyas
  26 નવેમ્બર 2018
  મારી પોતી ને વાર્તા ગમી છે
 • author
  Soni Nilesh
  10 એપ્રિલ 2017
  કઈ પણ લખી ને મૂકી દેવાનું ???