પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
હોમ
શ્રેણી લખો

જીવતરનો નિચોડ

4.3
1213

ડૉ. પ્રકાશસિંહ સૌને વ્હાલા દાદાજી. કુટુંબીજનો હોય કે મિત્રો, સગાં-સ્નેહી હોય કે એમના દર્દીઓ – દરેકને એમને માટે ભારોભાર સ્નેહ અને આદર. ડૉકટર સાહેબ આયુષ્યનાં 75 વર્ષ પૂરાં કરીને 76માં પ્રવેશવાના હતા. ...

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે
ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Riya Tailor
  30 જુન 2016
  Khub j saras n inspiring story
 • author
  Naresh Vyas
  05 મે 2020
  સરસ વાર્તા છે ગમી
 • author
  Kumar Pravin
  03 ડીસેમ્બર 2018
  સામાન્ય રજુઆત કરી છે
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Riya Tailor
  30 જુન 2016
  Khub j saras n inspiring story
 • author
  Naresh Vyas
  05 મે 2020
  સરસ વાર્તા છે ગમી
 • author
  Kumar Pravin
  03 ડીસેમ્બર 2018
  સામાન્ય રજુઆત કરી છે