પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
હોમ
શ્રેણી લખો

વાંદરો અને શિયાળ

3.6
884

એક વાંદરો હતો.ગામમાં ફરતા ફરતા, એ અનેક ઘરોમાં ડોકીયું કરતો. માનવીઓને એ સારી રીતે જાણતો થઈ ગયો હતો. એક દિવસ ગામમાં ફરતા ફરતા, એ દુર જંગલમાં પહોંચી ગયો. એને ખુબ જ ભુખ લાગી હતી.એવા જ સમયે એક કેરીભરપૂર ...

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે
ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Kirankumar Solanki
  03 જુન 2020
  Sarash che
 • author
  ઉર્વી જોષી
  04 જાન્યુઆરી 2020
  સરસ
 • author
  01 જાન્યુઆરી 2020
  બહુ સરસ.
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Kirankumar Solanki
  03 જુન 2020
  Sarash che
 • author
  ઉર્વી જોષી
  04 જાન્યુઆરી 2020
  સરસ
 • author
  01 જાન્યુઆરી 2020
  બહુ સરસ.