પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
હોમ
શ્રેણી લખો

જેવા સાથે તેવા

3.9
1866

એક બગલો નદી કિનારે રહેતો હતો. એક દિવસ એક શિયાળ નદીમાં પાણી પીવા આવી ચડ્યું. શિયાળ અને બગલા વચ્ચે ઓળખાણ થઈ. વાતવાતમાં બંને પાકા ભાઈ બંધ થયાં. શિયાળ મીઠું મીઠું બોલે પણ એની દાનત હતી ખોરા ટોપરા જેવી. એક ...

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે
author
અજ્ઞાત
ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  ketki dave
  28 ઓગસ્ટ 2020
  very true story
 • author
  Pravinbhai Siyara
  12 જુન 2020
  saras
 • author
  BRC VASO BIPINKUMAR
  01 ફેબ્રુઆરી 2020
  બહુ જ સરસ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  ketki dave
  28 ઓગસ્ટ 2020
  very true story
 • author
  Pravinbhai Siyara
  12 જુન 2020
  saras
 • author
  BRC VASO BIPINKUMAR
  01 ફેબ્રુઆરી 2020
  બહુ જ સરસ