પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
હોમ
શ્રેણી લખો

પૂરી અને કાગડાની વાર્તા

4.4
1521

જયારે પણ ઉન્નતિ અને મંથન એકાંત પળોમાં એકમેકનો સાથ માણી રહ્યાં હોય ત્યારે ચિંતન ગમે ત્યાંથી ટપકી પડતો. ‘કેમ, શોધી કાઢયાંને બેઉને ? મને લાગે છે કે, હું જાસૂસ બનવાને લાયક છું.’ એવી બહાદુરી ઠોકતો ચિંતન ...

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે
ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Manubhai Suthar
  21 ડીસેમ્બર 2018
  આજે વાર્તા વાંચી, ઘણી સરસ હ્રદય દ્રાવક, અને સમજવા જેવી છે, પણ અંતમાં મંથન અને ઉન્નતિ વચ્ચે ની વાત નું શું થયું એ અધુરું હોય તેમ લાગે છે, બહુજ સરસ 👍👍👌👌👌👌
 • author
  Komal
  25 એપ્રિલ 2020
  aa story ne aagal vadharvi possible che...aagal lakhone...aatli jaldi end lavi didho😢
 • author
  Jayesh Dand
  09 સપ્ટેમ્બર 2022
  very nice story👍👌 nice😊 story
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Manubhai Suthar
  21 ડીસેમ્બર 2018
  આજે વાર્તા વાંચી, ઘણી સરસ હ્રદય દ્રાવક, અને સમજવા જેવી છે, પણ અંતમાં મંથન અને ઉન્નતિ વચ્ચે ની વાત નું શું થયું એ અધુરું હોય તેમ લાગે છે, બહુજ સરસ 👍👍👌👌👌👌
 • author
  Komal
  25 એપ્રિલ 2020
  aa story ne aagal vadharvi possible che...aagal lakhone...aatli jaldi end lavi didho😢
 • author
  Jayesh Dand
  09 સપ્ટેમ્બર 2022
  very nice story👍👌 nice😊 story