pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી

ઓ નેતાઓ હવે તો દયા કરો અમ પર.....

25

તુજ ભાષણ તુજ તાળી તુજ રોટલી તુજ થાળી તુજ ઇંજન તુજ ગાડી તુજ અગાડી તુજ પિછાડી ઓ નેતાઓ હવે તો દયા કરો અમ પર..... તુજ બંદુક તુજ ગોળી તુજ કુલ્લુ તુજ મનાલી તુજ જહેર તુજ પ્યાલી તુજ ટ્રેક્ટર તુજ ...

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે
author
Stories

[email protected]

ટિપ્પણીઓ
  • author
    આપનું રેટિંગ

  • રચના પર કોઈ પ્રતિભાવ નથી
  • author
    આપનું રેટિંગ

  • રચના પર કોઈ પ્રતિભાવ નથી