pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
અધૂરા ચાંદ ની પૂર્ણિમા💞
અધૂરા ચાંદ ની પૂર્ણિમા💞

એક એવો પ્રેમ......         જે છે..... અધૂરા ચાંદ જેવો પણ.....          તેનો અહેસાસ...... પૂર્ણિમા💞.... એક નવી કહાની.... જેમાં....અધૂરા પ્રેમ... નો પૂર્ણ થવાનો અહેસાસ.... 💞       ...

4.9
(696)
3 કલાક
વાંચન સમય
14323+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

અધૂરા ચાંદ ની પૂર્ણિમા💞

2K+ 4.9 3 મિનિટ
03 મે 2021
2.

Press conference..

1K+ 4.9 10 મિનિટ
10 મે 2021
3.

Meet the legendary person

1K+ 4.8 11 મિનિટ
11 મે 2021
4.

Unrecognized feeling

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

History of two friends

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

Love in silence

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

Find your Identity..

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

Suffocated past

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

Someone lost it... Someone get it...[part_1]

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

Someone lost it .. Someone get it.. [Part_2]

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

Feel some weird feelings

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

Examination of patience [part_1]

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

Examination of Patience [part_2]

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

Happiness come with sadness

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

Adhura chand ni purnima.. [Part_1]

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked