pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨)
અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨)

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨)

સામાજિક

પ્રેમ/રોમાન્સ

પ્રેરણાત્મક

પ્રસ્તાવના:-                વ્હાલા વાચકો કુશળ મંગળ હશો...ફરી આપ સૌ સમક્ષ હાજર છું....અધૂરી ચાહત ભાગ-૨ સાથે....આ "અધૂરી ચાહત"નો બીજો ભાગ છે.ભાગ -૧ માં આપ સૌએ આપેલા આપના પ્રતિભાવને ... ...

4.7
(23.2K+)
4 કલાક
વાંચન સમય
5.5L+
લોકોએ વાંચ્યુંપ્રસ્તાવના:-                વ્હાલા વાચકો કુશળ મંગળ હશો...ફરી આપ સૌ સમક્ષ હાજર છું....અધૂરી ચાહત ભાગ-૨ સાથે....આ "અધૂરી ચાહત"નો બીજો ...

4.7
(23.2K+)
4 કલાક
વાંચન સમય
5.5L+
લોકોએ વાંચ્યું

લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨). નવી શરૂવાત... " દીપ"

4.5 1 મિનિટ
21 ફેબ્રુઆરી 2021
2

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨). પ્રકરણ -૧

4.6 4 મિનિટ
22 ફેબ્રુઆરી 2021
3

અધૂરી ચાહત (ભાગ -૨) પ્રકરણ -૨

4.7 2 મિનિટ
23 ફેબ્રુઆરી 2021
4

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨). પ્રકરણ -૩

4.7 3 મિનિટ
24 ફેબ્રુઆરી 2021
5

અધૂરી ચાહત (ભાગ -૨). પ્રકરણ ૪

4.6 1 મિનિટ
25 ફેબ્રુઆરી 2021
6

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨). પ્રકરણ -૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨.) પ્રકરણ -૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8

અધૂરી ચાહત (ભાગ- ૨). પ્રકરણ-૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨) પ્રકરણ -૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨) પ્રકરણ -૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11

અધૂરી ચાહત (ભાગ -૨). પ્રકરણ -૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12

અધૂરી ચાહત ( ભાગ - ૨). પ્રકરણ -૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨) પ્રકરણ -૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14

અધૂરી ચાહત( ભાગ -૨) પ્રકરણ -૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨). પ્રકરણ -૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો