pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..
(સંપૂર્ણ નવલકથા)
એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..
(સંપૂર્ણ નવલકથા)

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. (સંપૂર્ણ નવલકથા)

યુદ્ધ ક્યાં ક્યારેય સહેલા હોય જ છે.. અને એમાં પણ જ્યારે એ યુદ્ધ પોતાની અને પોતાના ની સાથે જ કરવાનું હોય ત્યારે તો વધુ અઘરું થઈ જાય છે.. એક એવી નવલકથા જ્યાં પળે પળ એક યુદ્ધ છે.. ક્યારેક વિચારો ...

4.7
(1.2K)
2 કલાક
વાંચન સમય
17.1K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. -૧

1K+ 4.6 4 મિનિટ
18 ઓકટોબર 2020
2.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. -૨

1K+ 4.7 6 મિનિટ
22 ઓકટોબર 2020
3.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૩

889 4.7 5 મિનિટ
25 ઓકટોબર 2020
4.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-4

841 4.7 4 મિનિટ
29 ઓકટોબર 2020
5.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ -૫

792 4.7 4 મિનિટ
01 નવેમ્બર 2020
6.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. -૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. -૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરૂદ્ધ..-૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો