pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
ગંવારી
ગંવારી

એવી સ્ત્રીઓની વાર્તા છે, જે સમજણ કરતાં અનુકરણ કરીને વધુ શીખે છે.

4.7
(3.2K)
3 કલાક
વાંચન સમય
1.2L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ગંવારી ભાગ ૧

6K+ 4.5 6 મિનિટ
28 એપ્રિલ 2021
2.

ગંવારી ભાગ ૨

5K+ 4.6 4 મિનિટ
29 એપ્રિલ 2021
3.

ગંવારી ભાગ 3

5K+ 4.7 5 મિનિટ
30 એપ્રિલ 2021
4.

ગંવારી ભાગ ૪

4K+ 4.6 5 મિનિટ
01 મે 2021
5.

ગંવારી ભાગ ૫

4K+ 4.7 5 મિનિટ
02 મે 2021
6.

ગંવારી ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

ગંવારી ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

ગંવારી ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

ગવારી ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

ગંવારી ભાગ ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

ગંવારી ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

ગંવારી ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

ગંવારી ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

ગંવારી ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

ગંવારી ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો