pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
જીવનની અસ્મિતા (પ્રસ્તાવના)
જીવનની અસ્મિતા (પ્રસ્તાવના)

જીવનની અસ્મિતા (પ્રસ્તાવના)

જીવન એટલે કહેવાય કે જન્મ થી કર્મના ચક્ર માં ચાલતું એક અવિરત કાળચક્ર જે મોત એટલે અંતે કબર સુધી પૂર્ણ થાય છે. પણ એ પછી પણ જીવનની અનેક ઘટમાળ હોય છે જેને આપણે પુનઃજન્મ કહીએ છીએ એ પછી પણ કંઈ જીવનનો ...

4.8
(36)
2 કલાક
વાંચન સમય
710+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

જીવનની અસ્મિતા (પ્રસ્તાવના)

206 4.8 3 મિનિટ
09 ઓગસ્ટ 2023
2.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૧

130 4.8 5 મિનિટ
10 ઓગસ્ટ 2023
3.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ર

75 5 5 મિનિટ
11 ઓગસ્ટ 2023
4.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

જીવનની અસ્મિતા ભાગ ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked