pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પતિ-પત્ની ઔર વો..
પતિ-પત્ની ઔર વો..

મઝધારમાં ફસાયેલી અને અડધી ડુબેલી એવી નાવ નાં પિક સામે એકધારું જોઈ રહેલી વૈશાખી એવી તે અંદર ડુબેલી કે એને એનો પતિ ધ્વનિત એને ચાર ચાર બુમો પાડવા છતાંય પિક સાથેનું એનું જોડાણ ન છુટયુ. ...

4.6
(606)
31 मिनट
વાંચન સમય
38903+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પતિ-પત્ની ઔર વો..

3K+ 4.7 2 मिनट
25 अक्टूबर 2020
2.

પતિ-પત્ની ઔર વો..

3K+ 4.7 2 मिनट
02 नवम्बर 2020
3.

પતિ-પત્ની ઔર વો ભાગ - ૩

3K+ 4.8 3 मिनट
17 नवम्बर 2020
4.

"પતિ-પત્ની ઔર વો" ભાગ - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

"પતિ-પત્ની ઔર વો" ભાગ-૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પતિ-પત્ની ઔર વો.. ભાગ-૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

"પતિ-પત્ની ઔર વો" ભાગ- ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પતિ-પત્ની ઔર વો ...ભાગ - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પતિ-પત્ની ઔર વો ..ભાગ - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પતિ-પત્ની ઔર વો ભાગ-૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પતિ-પત્ની ઔર વો ભાગ - ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પતિ-પત્ની ઔર વો ભાગ - ૧૨...

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પતિ-પત્ની ઔર વો ભાગ - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked