pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
પ્રત્યાગમન
પ્રત્યાગમન

આ એવી વ્યક્તિ ની કથા છે જેને આજીવન પોતાના ખોટા નિર્ણયો અને ખોટી લાલસા ને લીધે પોતાનું અને પરિવાર નું ભયંકર નુકસાન કર્યું. શેરબજાર માં ખુવાર થઈ સાધુ થઈને નાસી જવું અને સાધુ બની જવું અને પુત્રે ...

4.7
(500)
46 મિનિટ
વાંચન સમય
32041+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૧

3K+ 4.7 2 મિનિટ
19 સપ્ટેમ્બર 2018
2.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૨

2K+ 4.7 3 મિનિટ
19 સપ્ટેમ્બર 2018
3.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૩

2K+ 4.7 2 મિનિટ
19 સપ્ટેમ્બર 2018
4.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

પ્રત્યાગમન- ભાગ ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

પ્રત્યાગમન ભાગ ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked