pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
સંઘર્ષ
સંઘર્ષ

મારા જીવનની ગતિ ન્યારી જ રહી છે.. એ થયું જ નહીં જે મેં વિચાર્યું.. પણ થાય એ સારા માટે જ થાય એમ હવે થી મેં માન્યું છે. સગપણ ક્યારેક સગવડીયો થઈ જાય બધા હોવા છતાં ખાલીપો લાગે મને પણ અંદરથી ખાલીપો ...

4.8
(142)
29 મિનિટ
વાંચન સમય
5491+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

સંઘર્ષ

920 4.9 3 મિનિટ
04 જુલાઈ 2020
2.

સંઘર્ષ

691 4.7 2 મિનિટ
11 જુલાઈ 2020
3.

સંઘર્ષ

622 4.8 3 મિનિટ
13 જુલાઈ 2020
4.

સંઘર્ષ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

સંઘર્ષ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

સંઘર્ષ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

સંઘર્ષ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

સંઘર્ષ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

સંઘર્ષ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked