pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
સપના ની ઉડાન.
સપના ની ઉડાન.

' સપના ની ઉડાન ' સ્ટોરી છે પ્રિયા નામની એક છોકરી ની જે ડોકટર બનવાનું પોતાનું સ્વપ્ન સજાવી રહી છે. સ્વભાવે પ્રેમાળ , દેખાવ માં સુંદર , પોતાના લક્ષ્ય માટે એકાગ્ર , અને દેશ માટે કંઇક કરવાની તીવ્ર ...

4.7
(5.9K)
6 કલાક
વાંચન સમય
167404+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

સપના ની ઉડાન. ભાગ- ૧

9K+ 4.7 4 મિનિટ
27 સપ્ટેમ્બર 2020
2.

સપના ની ઉડાન . ભાગ - ૨

6K+ 4.7 4 મિનિટ
27 સપ્ટેમ્બર 2020
3.

સપના ની ઉડાન . ભાગ- ૩

5K+ 4.7 4 મિનિટ
28 સપ્ટેમ્બર 2020
4.

સપના ની ઉડાન. ભાગ - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

સપના ની ઉડાન . ભાગ - ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

સપના ની ઉડાન. ભાગ - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

સપના ની ઉડાન. ભાગ - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

સપના ની ઉડાન. ભાગ - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

સપના ની ઉડાન . ભાગ - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

સપના ની ઉડાન . ભાગ - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

સપના ની ઉડાન. ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

સપના ની ઉડાન. ભાગ - ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

સપના ની ઉડાન. ભાગ - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

સપના ની ઉડાન. ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

સપના ની ઉડાન . ભાગ - ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

સપના ની ઉડાન . ભાગ - ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

સપના ની ઉડાન. ભાગ - ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

સપના ની ઉડાન. ભાગ - ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

સપના ની ઉડાન. ભાગ - ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

સપના ની ઉડાન . ભાગ - ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked