pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
સ્નેહનો છુટકારો..
સ્નેહનો છુટકારો..

પ્રેમ ઘણો જ અલગ હોય છે, એનો અહેસાસ જીવનની અનુભૂતિ કરાવી જાય છે. ક્યારેય આ પ્રેમ જિંદગી જીવવાની વજહ આપે છે, તો ક્યારેક આજ પ્રેમ જિંદગીને ટુંકાવી દેવા મથામણ કરવા લાગે છે. જ્યારે પ્રેમના આ જામમાં ...

4.8
(17.8K)
10 કલાક
વાંચન સમય
443327+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

સ્નેહનો છુટકારો 01

7K+ 4.8 7 મિનિટ
11 ડીસેમ્બર 2021
2.

સ્નેહનો છુટકારો 02

6K+ 4.8 6 મિનિટ
19 ડીસેમ્બર 2021
3.

સ્નેહનો છુટકારો 03

5K+ 4.7 5 મિનિટ
27 ડીસેમ્બર 2021
4.

સ્નેહનો છુટકારો 04

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

સ્નેહનો છુટકારો 05

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

સ્નેહનો છુટકારો 06

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

સ્નેહનો છુટકારો 07

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

સ્નેહનો છુટકારો 08

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

સ્નેહનો છુટકારો 09

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

સ્નેહનો છુટકારો 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

સ્નેહનો છુટકારો 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

સ્નેહનો છુટકારો 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

સ્નેહનો છુટકારો 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

સ્નેહનો છુટકારો 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

સ્નેહનો છુટકારો 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

સ્નેહનો છુટકારો 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

સ્નેહનો છુટકારો 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

સ્નેહનો છુટકારો 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

સનેહનો છુટકારો 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

સ્નેહનો છુટકારો 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked