pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
તું ખાલી “હા” તો કહે.....
તું ખાલી “હા” તો કહે.....

મંત્રએ તેને પહેલી વાર એની બહેન- નિધિના જન્મદિવસ પર જોઈ. મંત્ર ની કઝીન બહેન નિધિનો આજે જન્મદિવસ હતો. મોટા પાયે શાનદાર પાર્ટીનું આયોજન કરેલું હતું. ...

4.8
(383)
1 કલાક
વાંચન સમય
16101+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ભાગ ૧. તું ખાલી “હા” તો કહે.....

2K+ 4.6 5 મિનિટ
06 ફેબ્રુઆરી 2020
2.

ભાગ ૨. તું ખાલી “હા” તો કહે.....

1K+ 5 7 મિનિટ
03 માર્ચ 2020
3.

ભાગ-૩. તું ખાલી “હા” તો કહે.....

1K+ 4.8 9 મિનિટ
11 ફેબ્રુઆરી 2020
4.

ભાગ-૪. તું ખાલી “હા” તો કહે.....

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ભાગ-૫. તું ખાલી “હા” તો કહે.....

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ભાગ-૬. તું ખાલી “હા” તો કહે.....

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ભાગ-૭. તું ખાલી “હા” તો કહે.....

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ભાગ-૮. તું ખાલી “હા” તો કહે.....

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked