pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
યુવાનીનાં રંગીન સપનાં
યુવાનીનાં રંગીન સપનાં

યુવાનીનાં રંગીન સપનાં

જીવનને આવરી લેતી સામાજિક,પ્રેરણાત્મક,પ્રેમકથા

4.9
(327)
2 કલાક
વાંચન સમય
13193+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

પ્રકરણ: 1 રુહાની નું વર્ણન...

1K+ 4.8 1 મિનિટ
11 એપ્રિલ 2021
2.

પ્રકરણ: 2 રુહાનીનો  કડવો ભુતકાળ.......

952 4.7 3 મિનિટ
11 એપ્રિલ 2021
3.

પ્રકરણ: 3.સમાજ અને પરિવાર ને રુહાની ના ચોંટદાર સવાલ

629 5 6 મિનિટ
11 એપ્રિલ 2021
4.

* પ્રકરણ:4 રુહાની નો પરિવાર સાથે ખટરાગ અને આખરી નિર્ણય.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

પ્રકરણ :5 રુહાની નો નિર્ણય અને તેનું પરિણામ.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

* પ્રકરણ :6 રુહાનીનો નવો જન્મ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

* પ્રકરણ:7.રુહાનીના સ્ટાફ મિત્રો સાથેના મધૂર સંબંધો

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

* પ્રકરણ:8,રુહાનીને અચાનક આવેલી બિમારી...

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

* પ્રકરણ:9.ખુશીઓની એક ઝલક

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

* પ્રકરણ:10.રુહાનીના સપનાં નો રાજકુમાર...

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

પ્રકરણ:11,રુહાની નું સગપણ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

* પ્રકરણ:12 રુહાનીના લગ્નની ધાંધલ ધમાલ...

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

* પ્રકરણ:13,રુહાનીના લગ્ન...

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

*પ્રકરણ:14,રુહાનીનો ગૃહપ્રવેશ અને ગલતફેમી

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

*પ્રકરણ 15:રુહાનીનો પશ્ચાતાપ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

* પ્રકરણ:16, રુહાનીની મૂંહ દિખાઈની રશ્મ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

* પ્રકરણ:17,એક ઝલક રુહાનીના લગ્નજીવનની

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

* પ્રકરણ:18,રુહાનીની પગ ફેરાની રશ્મ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

* પ્રકરણ:19 રુહાની અને નિખીલનું યાદગાર હનીમૂન ભાગ :1.....

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

* પ્રકરણ:20, રુહાની અને નિખીલનું યાદગાર હનીમૂન ભાગ 2

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked