પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
હોમ
શ્રેણી લખો

સ્નેક બાઈટમાં તાત્કાલિક સારવાર

3.2
1445

સ્નેક બાઈટમાં તાત્કાલિક સારવારમાં ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે

બી.જે. મેડિકલ કોલેજમાંથી એમ.બી.બી.એસ. કર્યા બાદ પ્રેક્ટિસ કરું છું. ઘરગથ્થું ઉપચાર અને આયુર્વેદમાં પણ મને શ્રદ્ધા છે. કોઈ પણ મુસીબતમાં તમે મને આ ઇમેઇલ આઈડી પર સંપર્ક કરી શકો છો - drmiramukharji001@gmail.com

ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Neeta Kotecha
  28 ઓકટોબર 2018
  ખાલી પેજ છે
 • author
  Gajjar Nilesh
  05 જાન્યુઆરી 2018
  સુપર
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Neeta Kotecha
  28 ઓકટોબર 2018
  ખાલી પેજ છે
 • author
  Gajjar Nilesh
  05 જાન્યુઆરી 2018
  સુપર