પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
Pratilipi
Read 20 Lakh+ stories in your mobile for free

સ્નેક બાઈટમાં તાત્કાલિક સારવાર

3.2
1445

સ્નેક બાઈટમાં તાત્કાલિક સારવારમાં ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે

બી.જે. મેડિકલ કોલેજમાંથી એમ.બી.બી.એસ. કર્યા બાદ પ્રેક્ટિસ કરું છું. ઘરગથ્થું ઉપચાર અને આયુર્વેદમાં પણ મને શ્રદ્ધા છે. કોઈ પણ મુસીબતમાં તમે મને આ ઇમેઇલ આઈડી પર સંપર્ક કરી શકો છો - drmiramukharji001@gmail.com

ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ
 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Neeta Kotecha
  28 ऑक्टोबर 2018
  ખાલી પેજ છે
 • author
  Gajjar Nilesh
  05 जानेवारी 2018
  સુપર
 • author
  આપનું રેટિંગ
 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Neeta Kotecha
  28 ऑक्टोबर 2018
  ખાલી પેજ છે
 • author
  Gajjar Nilesh
  05 जानेवारी 2018
  સુપર

Popular Languages

Top Genre