પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி
હોમ
શ્રેણી લખો

મીરા

4.0
15819

કમોડ પર બેઠા બેઠા જ એણે સ્ટીક જોઈ લીધી અને પછી ખૂણામાં પડેલી સ્ટીલની ડસ્ટબીનમાં ઘા કરીને, દરવાજો ખોલી સડસડાટ પોતાની કેબીન તરફ ચાલી ગઈ. પાછી આવીને ચેર પર બેઠી. લેપટોપ પોતાની તરફ ખેંચ્યું. અને એની નજર ...

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે
author
અજ્ઞાત
ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Jp
  30 મે 2018
  👌
 • author
  Sulbha Thakkar
  26 મે 2018
  nice
 • author
  Amruta Chauhan
  22 ફેબ્રુઆરી 2018
  awsome
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Jp
  30 મે 2018
  👌
 • author
  Sulbha Thakkar
  26 મે 2018
  nice
 • author
  Amruta Chauhan
  22 ફેબ્રુઆરી 2018
  awsome