pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
પ્ર
প্র
പ്ര
प्र
ಪ್ರ
பி

શ્રાપ

4.4
20692

રાજલબાનો મગજ સવારથી તપેલો હતો. પાડોશી મૂકતામાને ત્યાં હમણા ચહેલપહેલ બહુ જ રહેતી, એમની વહુએ બે બાબાને  જન્મ આપ્યો હતો, એમાં તો મૂકતામા ફૂલાઈ ને ફાળકો થઈ ગયા હતા. હજી દસ મહીના પહેલા જ દિકરો ...

હમણાં વાંચો
લેખક વિશે
author
Salima Rupani
ટિપ્પણીઓ
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Mittal ba Rajput
  08 જાન્યુઆરી 2020
  Dikro hoy ke dikri .....anama kyarey bhedbhav na karvo joiye....atyare dikra karta pan dikri o j maa- baap nu dhayan rakhe che.. Hu am pan Nathi keti ke badha dikra o kharab hoy pan e Maa baap e આપેલા sanskar par depend kare Che....balak જેવું જોવે એવું કરે છે..... જો માં બાપ જ sanskari ના હોય તો pachi dikra dikri પાસે સારા વર્તન ની અપેક્ષા ન રખાય.... અને દીકરો હોય કે દીકરી બંને ભગવાન ના આશીર્વાદ રૂપ છે....તેની અવગણના ના કરાય? અને જે લોકો ગર્ભ માં જ પરીક્ષણ કરાવીને દિકરી નો જીવ લય લે છે.... એને ભગવાન ક્યારેય માફ નથી કરતા..ક્યાંય એવું સાંભળ્યું છે કે ગર્ભ માં છોકરો હોય તો એનો જીવ લેવામાં આવ્યો હોય નહિ ને?આ પરીક્ષણ ખાલી ગર્ભ માં રહેલી દિકરી માટે જ કરવામાં આવે છે , દિકરો હોય તો રાખવાનો અને દિકરી હોય તો એનો નિકાલ કરી દેવાનો?આ બહુ મોટું પાપ છે,જે બાળક દુનિયામાં નથી આવ્યું ,જેને પોતાની આંખો નથી ખોલી , એને મોત ને ઘાટ ઉતારી દેવાનું... સમાજ માં રહેલા અમુક લોકો ની માનસિકતા ક્યારેય બદલાણી નથી, અને બદલાશે પણ નહિ.... પહેલા ના જમાના માં બાળકી ને દૂધ પીતી કરાવવાનો રિવાજ હતો, જે દૂર કરવામાં આવ્યો અને હવે ટેકનોોજીના માધ્યમ થી એને ગર્ભ માં જ મારી નાખવામાં આવે છે.... સાચું કેવાય છે કે સ્ત્રી જ સ્ત્રી ની સૌથી મોટી દુશ્મન હોય છે... એ પણ એક સ્ત્રી જ એને પણ સ્ત્રી એ જ જનમ આપ્યો છે,જો એની મમ્મી એ એવું વિચાર્યું હોત તો કે દિકરી છે તો મારે તેને જનમ નથી દેવો,તો એનું પણ દુનિયામાં અસ્તિત્વ ના જ હોત.... એટલે દિકરો જોઈએ છે દિકરો જોઈએ છે,એવું રટણ ના કરવું જોઈએ.......
 • author
  કિંજલ મહિડા
  03 ડીસેમ્બર 2019
  સાચે આ દીકરા દીકરી ના અસમાનતા ની દીવાલ તો આપણા દેશ માં જ જોવા મળે છે.. અને એટલી બધી હદ સુધી કે દીકરી ને ગર્ભ માં જ મારી નાંખે છે એટલી બધી હદ સુધી.. આતો ખરેખર ભગવાન એવા લોકો ને શ્રાપ જ આપે છે એવા લોકો એક ને મારે તો પાછળ ને પાછળ લાઈન જ લાગે છે દીકરીઓ ની ક્યાં સુધી મારશે, ભગવાન પણ એ જ જોવા માંગે છે..
 • author
  Hansa Harsiyani
  07 સપ્ટેમ્બર 2019
  આ વાત પર થી. તો. એમ લાગે કે જે સાસુ દિકરા ની મોહ રાખી ને વહુ પર આટલું દબાણ કરતા તો એને સમજવા ની જરૂર છે કે હુ પણ એક દિકરી ના રૂપે છું........
 • author
  આપનું રેટિંગ

 • કુલ ટિપ્પણી
 • author
  Mittal ba Rajput
  08 જાન્યુઆરી 2020
  Dikro hoy ke dikri .....anama kyarey bhedbhav na karvo joiye....atyare dikra karta pan dikri o j maa- baap nu dhayan rakhe che.. Hu am pan Nathi keti ke badha dikra o kharab hoy pan e Maa baap e આપેલા sanskar par depend kare Che....balak જેવું જોવે એવું કરે છે..... જો માં બાપ જ sanskari ના હોય તો pachi dikra dikri પાસે સારા વર્તન ની અપેક્ષા ન રખાય.... અને દીકરો હોય કે દીકરી બંને ભગવાન ના આશીર્વાદ રૂપ છે....તેની અવગણના ના કરાય? અને જે લોકો ગર્ભ માં જ પરીક્ષણ કરાવીને દિકરી નો જીવ લય લે છે.... એને ભગવાન ક્યારેય માફ નથી કરતા..ક્યાંય એવું સાંભળ્યું છે કે ગર્ભ માં છોકરો હોય તો એનો જીવ લેવામાં આવ્યો હોય નહિ ને?આ પરીક્ષણ ખાલી ગર્ભ માં રહેલી દિકરી માટે જ કરવામાં આવે છે , દિકરો હોય તો રાખવાનો અને દિકરી હોય તો એનો નિકાલ કરી દેવાનો?આ બહુ મોટું પાપ છે,જે બાળક દુનિયામાં નથી આવ્યું ,જેને પોતાની આંખો નથી ખોલી , એને મોત ને ઘાટ ઉતારી દેવાનું... સમાજ માં રહેલા અમુક લોકો ની માનસિકતા ક્યારેય બદલાણી નથી, અને બદલાશે પણ નહિ.... પહેલા ના જમાના માં બાળકી ને દૂધ પીતી કરાવવાનો રિવાજ હતો, જે દૂર કરવામાં આવ્યો અને હવે ટેકનોોજીના માધ્યમ થી એને ગર્ભ માં જ મારી નાખવામાં આવે છે.... સાચું કેવાય છે કે સ્ત્રી જ સ્ત્રી ની સૌથી મોટી દુશ્મન હોય છે... એ પણ એક સ્ત્રી જ એને પણ સ્ત્રી એ જ જનમ આપ્યો છે,જો એની મમ્મી એ એવું વિચાર્યું હોત તો કે દિકરી છે તો મારે તેને જનમ નથી દેવો,તો એનું પણ દુનિયામાં અસ્તિત્વ ના જ હોત.... એટલે દિકરો જોઈએ છે દિકરો જોઈએ છે,એવું રટણ ના કરવું જોઈએ.......
 • author
  કિંજલ મહિડા
  03 ડીસેમ્બર 2019
  સાચે આ દીકરા દીકરી ના અસમાનતા ની દીવાલ તો આપણા દેશ માં જ જોવા મળે છે.. અને એટલી બધી હદ સુધી કે દીકરી ને ગર્ભ માં જ મારી નાંખે છે એટલી બધી હદ સુધી.. આતો ખરેખર ભગવાન એવા લોકો ને શ્રાપ જ આપે છે એવા લોકો એક ને મારે તો પાછળ ને પાછળ લાઈન જ લાગે છે દીકરીઓ ની ક્યાં સુધી મારશે, ભગવાન પણ એ જ જોવા માંગે છે..
 • author
  Hansa Harsiyani
  07 સપ્ટેમ્બર 2019
  આ વાત પર થી. તો. એમ લાગે કે જે સાસુ દિકરા ની મોહ રાખી ને વહુ પર આટલું દબાણ કરતા તો એને સમજવા ની જરૂર છે કે હુ પણ એક દિકરી ના રૂપે છું........