pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
અમુક એવી વાતો-સંકલન
અમુક એવી વાતો-સંકલન

પ્રેમ,સમજણ,કદર વગેરે વાતોનું સંકલન

12 मिनट
વાંચન સમય
869+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

વાત-૧

75 5 1 मिनट
29 अप्रैल 2024
2.

વાત -૨

62 5 1 मिनट
29 अप्रैल 2024
3.

વાત-૩

43 5 1 मिनट
29 अप्रैल 2024
4.

વાત-૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

વાત-૫ (વાતની રાહ)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

વાત-૬ (સમજણ)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

વાત -૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

વાત-૮ (આખી રાતની વાત )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

વાત-૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

વાત -૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

વાત-૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

વાત-૧૨ ( લગ્ન )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

વાત-૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

વાત-૧૪ (વાતનો ફરક )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

વાત-૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

વાત-૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

વાત-૧૭ ( દર્દ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

વાત-૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

વાત-૧૯ (સંભાળ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

વાત-૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked